Written by 

กลุ่มยาแก้ปวดฟัน กานพลู

ชื่อวิทยาศาสตร์ :    Syzygium aromaticum (L.) Merr.& L.M.Perry ชื่อพ้อง :  Caryophyllus aromatica  L. ; Eugenia aromatica  (L.) Baill; E.Caryophylla (Spreng.) Bullock et Harrison;  E.caryophyllata Thunb. ชื่อสามัญ :   Clove Tree   วงศ์ :   Myrtaceae   ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น สูง 9-12 เมตร อาจสูงได้ถึง...

เจียวกู่หลาน การบำรุงร่างกาย จนได้รับสมญานามว่า เป็น พืชสมุนไพรแห่งชีวิต

เจี๋ยวกู่หลาน  เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรจีน ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือในการบำรุงร่างกาย จนได้รับสมญานามว่า เป็น พืชสมุนไพรแห่งชีวิต  เป็นสมุนไพรที่พบมากในแถบทวีปเอเชีย มีต้นกำเนิดในจีน เนปาล พม่า อินเดีย ลาว เกาหลี ญี่ปุ่น และในประเทศไทยนิยมปลูกกันทางภาคเหนือ ข้อมูลทั่วไป เจี๋ยวกู่หลาน   เป็นพืชไม้ล้มลุก ลำต้นจะเลื้อยไปตามพื้นดิน แตกกิ่งก้านออกไป ยาวประมาณ 150 เซนติเมตร และสามารถถอดรากได้  ใบจะเรียงสลับกันคล้ายกับขนนก  ขนาดเท่ากับฝ่ามือ ใบกลมรีมีแฉกเล็ก ๆ รสขมอมหวานเล็กน้อย ออกดอกสีเหลือง ลักษณะผลค่อนข้างกลม สรรพคุณทางยาของเจียวกู่หลาน เจียวกู่หลาน  คนจีนยกให้เป็นยายอดอายุวัฒนะ หรือในไทยเรียกว่า เป็นสมุนไพรเบญจขันธ์  บำรุงธาตุทั้ง 5 ในร่างกาย ได้แก่...

วิธีการเก็บส่วนที่ใช้เป็นยา

  ยาสมุนไพรเป็นส่วนประกอบที่ได้มาจากพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ตัวยาที่มีอยู่ในพืชสมุนไพรจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง แต่ที่สำคัญก็คือ "ช่วงเวลาที่เก็บยาสมุนไพร"  การเก็บในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะมีผลต่อฤทธิ์การรักษาโรคของยาสมุนไพรได้ นอกจากคำนึงถึงช่วงเวลาในการเก็บยาเป็นสำคัญแล้ว ยังต้องคำนึงถึงว่าเก็บยาถูกต้องหรือไม่ ส่วนไหนของพืชที่ใช้เป็นยา เป็นต้น พื้นดินที่ปลูก อากาศ การเลือกเก็บส่วนที่ใช้เป็นยาอย่างถูกวิธีนั้น จะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของยาที่จะนำมารักษาโรค หากปัจจัยดังกล่าวเปลี่ยนไป ปริมาณตัวยาที่มีอยู่ในสมุนไพรก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย ทำให้ยานั้นไม่เกิดผลในการักษาโรคได้ หลักทั่วไปในการเก็บส่วนที่ใช้เป็นยาสมุนไพร แบ่งโดยส่วนที่ใช้เป็นยาดังนี้ ประเภทรากหรือหัว  เก็บในช่วงที่พืชหยุดเจริญเติบโต ใบ ดอก ร่วงหมด หรือในช่วงต้นฤดูหนาวถึงปลายฤดูร้อน เพราะเหตุว่าในช่วงนี้ รากและหัวมีการสะสมปริมาณของตัวยาไว้ค่อนข้างสูง ประเภทใบหรือเก็บทั้งต้น  ควรเก็บในช่วงที่พืชเจริญเติบโตมากที่สุด หรือบางชนิดอาจระบุช่วงเวลาการเก็บชัดเจน เช่น เก็บใบไม้อ่อนหรือไม่แก่เกินไป (ใบเพสลาด) เก็บช่วงดอกตูมเริ่มบาน หรือช่วงที่ดอกบาน เป็นต้น การกำหนดช่วงเวลาที่เก็บใบ...

กลุ่มยาขับน้ำนม กุ๋ยช่าย

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Allium tuberosum  Rottl. ex Spreng ชื่อสามัญ :   Chinese Chives, Leek วงศ์ :   Liliaceae (Alliaceae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก สูง 30-45 ซม. มีเหง้าเล็กและแตกกอ ใบแบน เรียงสลับ รูปขอบขนาน ยาว 30-40 ซม. โคนเป็นกาบบางซ้อนสลับกัน ช่อดอกแบบซี่ร่ม ก้านช่อดอกกลมตัน ยาว 40-45 ซม. โดยปรกติจะยาวกว่าใบ ดอกสีขาว กลิ่นหอม ออกในระดับเดียวกันที่ปลายก้านช่อดอก ก้านดอกยาวเท่ากัน มีใบประดับหุ้มช่อดอก เมื่อดอกเจริญขึ้นจะแตกออกเป็นริ้วสีขาว กลีบดอก 6 กลีบ สีขาว ยาวประมาณ 5...

ข้อควรรู้ทั่วไปในการใช้ยาสมุนไพร

กลุ่มอาการ / โรคที่แนะนำให้ใช้สมุนไพร ปัจจุบันการใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ส่งเสริมและเผยแพร่การใช้สมุนไพรตัวเดียวเพื่อรักษาโรค / อาการเบื้องต้นที่พบบ่อยๆ และเนื่องจากสมุนไพรหลายชนิดเป็นพืชผักที่รับประทานอยู่เป็นประจำ จึงแนะนำไว้ในการส่งเสริมสุขภาพด้วย (รวมทั้งสีผสมอาหารที่อยู่ตามธรรมชาติ) กลุ่มโรค/อาการเบื้องต้นที่แนะนำให้ใช้สมุนไพรมี 18 โรค ดังนี้ -  อาการท้องผูก -  อาการท้องอึดอัด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด -  อาการท้องเสีย (แบบไม่รุนแรง) -  พยาธิลำไส้ -  บิด -  อาการคลื่นไส้ อาเจียน (เหตุจากธาตุไม่ปกติ) -  อาการไอ ขับเสมหะ -  อาการไข้ -  อาการขัดเบา (คือปัสสาวะไม่สะดวก กะปริบกะปรอยแต่ไม่มีอาการบวม)...